Trainingen

LEANIMA organiseert verschillende trainingen en bijeenkomsten waarbij het veranderende koopgedrag van klanten centraal staat. Het fundament onder de trainingen wordt gevormd door de LEAN filosofie. De trainen worden zowel klassikaal als op locatie verzorgd.

Innovatie en samenwerken zijn de kernwoorden voor de industrie. Om te kunnen innoveren heb je expertise en tijd nodig. Bij innovatie wordt vaak gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Procesinnovatie is minstens net zo belangrijk!

Voor samenwerking is vertrouwen en toegevoegde waarde noodzakelijk. Immers waarom zou je samenwerken als er geen waarde toegevoegd wordt? Dit betekent dat de kennis verder moet reiken dan de (technische) specificaties van het product of dienst. Je moet in staat zijn om het proces van de klant te begrijpen, de verspillingen kunnen aanwijzen en de impact daarvan kunnen uitdrukken in doorlooptijdverkorting of kwaliteitsverhoging voor de klant.

Het inpassen van de LEAN filosofie in het dagelijks werk helpt niet alleen als basis voor een professionele samenwerking met klanten. Met de LEAN filosofie in het achterhoofd zijn we ook in staat kritisch naar eigen processen te kijken en zodoende verbeterslagen aan te brengen.

De inhoud van de verschillende trainingen en bijbehorende leerdoelen staan hier weergegeven.