Productstandaardisatie en de waardestroom.

Tijdens een blogreeks benoemen we actuele thema’s in de industrie en koppelen deze op een praktische manier aan de basisprincipes van de LEAN filosofie. In deze blog gaan we dieper in op de waardestroom (het 2de LEAN basisprincipe) en de discussie over het wel of niet leveren van standaard producten.

Waardestroom

Voordat we de brug slaan tussen de waardestroom en het leveren van wel of niet standaard producten geven we eerst de betekenis van de term waardestroom.

“Een waardestroom is het geheel aan processtappen met benodigde activiteiten die noodzakelijk zijn om het product of dienst te leveren”.

De uitdaging is om alleen die processtappen en activiteiten uit te voeren die daadwerkelijk waarde toevoegen voor uw klant of noodzakelijk zijn om die waarde te kunnen leveren.

lean verspilling

Herkenbaar?

U herkent de discussie vast wel: Wat leveren we nu eigenlijk: Standaard of klantspecifiek producten? Meestal is het antwoord “beide”. De discussie gaat al snel over wat dan de standaard is en eindigt in een patstellingen waarna alles blijft zoals het was. Heeft u weleens nagedacht over de impact hiervan?

De afdeling verkoop maakt gebruik van een overzicht met daarin opgenomen de “standaardproducten en opties”. Dit is versie 1 van de waarheid. Vervolgens heeft engineering haar eigen standaard (bibliotheken en voor gedefinieerde sub-samenstellingen) vastgelegd om de doorlooptijd op engineering zo laag mogelijk te houden. Dat is versie 2 van de waarheid. Productie heeft ook haar eigen versie van de waarheid en inkoop en logistiek ook. Zo ontstaan al snel 4, 5 verschillende versies van de standaard. Is het vreemd dat er altijd discussie is over de standaard?

traditioneel proces

Het effect op de waardestroom

Omdat het onderscheid niet duidelijk gemaakt en vastgelegd wordt, doorlopen alle opdrachten hetzelfde proces (waardestroom). Een opdracht komt binnen bij verkoop, loopt via Engineering (en eventueel werkvoorbereiding) via inkoop naar productie om uiteindelijke uitgeleverd te worden aan de klant. Het belangrijkste kenmerk van een waardestroom is echter dat iedere stap in het proces, voor de klant, waarde moet toevoegen. In het geval van standaardproducten kun je je afvragen of dat wel zo is.

De rol van Engineering

Vanuit het verleden hangt de afdeling Engineering dicht tegen de productie aan. Ze maken tekeningen, instructies, stuklijsten en andere lijsten zodat de productie haar werk kan doen. Door de toename van de complexiteit van de producten, wetten en regelgeving, veranderende klantvragen en het in gebruik nemen van andere technologieën is de rol van Engineering sterk veranderd.

Regelmatig wordt beweerd dat Engineering “The Bottleneck” is in het proces vanwege lange doorlooptijden. Heeft u weleens met de “LEANbril” op een analyse uitgevoerd op de tijdbesteding van Engineering (waardestroom analyse)? Uit onderzoek blijkt dat engineers minder dan 50% van de tijd daadwerkelijk met het creatieve vak van engineering bezig zijn. De rest van de tijd wordt opgeslokt door andere activiteiten (verkoopondersteunend, administratie, zoeken naar juiste documenten, communicatie / mail, maken van lijsten, inkoopondersteuning, etc). Zijn al deze activiteiten wel waarde toevoegend voor uw klanten of noodzakelijk om die waarde te leveren? Kunnen deze taken door anderen uitgevoerd worden waardoor doorlooptijden omlaag gaan?

De scheiding van standaard en klantspecifiek

Het scheiden van standaard en klantspecifieke opdrachten levert een bijdrage aan het verkorten van de doorlooptijden. Het vastleggen van de standaard is voor veel bedrijven een uitdaging op zich. Het koopgedrag van klanten laat zien waar de meeste vraag naar is. Met het toepassen van de 80-20 regel kunnen varianten opgenomen worden als opties en de technische impact daarvan beoordeeld worden. De producten worden modulair en configureerbaar opgebouwd. Dit betekent veelal dat het product ge-redesigned moet worden. Het redesignen van producten vraagt om intensieve samenwerking tussen alle afdelingen omdat de impact hiervan alle afdelingen raakt. Het definiëren van de standaard is dus geen afdelingsaangelegenheid of “one man show” maar vraagt om samenwerken tussen alle afdelingen!

aangepast proces

De waardestroom van standaardproducten

Door het definiëren van de standaard, het modulair en configureerbaar opbouwen van de producten is het niet langer noodzakelijk deze producten hetzelfde proces te laten volgen als de klant specifieke producten. Goed gedefinieerde standaardproducten laten zich aanbieden en configureren via het internet waardoor je je nogmaals kunt afvragen wat de toegevoegde waarde is van verkoop en engineering bijvoorbeeld. Dit wordt duidelijk als een waardestroom analyse wordt uitgevoerd.

De rol van verkoop

De kracht van industriële MKB-bedrijven is de flexibiliteit waardoor aan klantspecifieke wensen ook gehoor wordt gegeven. Met name op dit vlak kunnen verkoop en engineering de meerwaarde tonen. Commerciële mensen begeleiden potentiele klanten tijdens de aankoop en beoordelen de klantspecifieke wensen in samenwerking met engineering op haalbaarheid en kosten. Wederom een team effort dus! Als voor de klant echt meerwaarde geleverd wordt zijn ze over het algemeen ook bereid daarvoor te betalen.

Tot slot

Met de toenemende vergrijzing en het te kort aan jonge technisch professionals neemt de beschikbaarheid van technische specialisten af. Het doorvoeren van dergelijke procesinnovaties levert een verkorting op van doorlooptijden en biedt daarmee ruimte om te innoveren en te groeien met de huidige medewerkers.

 

Met ruim 22 jaar ervaring op het gebied van procesverbeteringen, commercie, algemeen management, engineering en project management bij industriële bedrijven en ICT dienstverleners, heb ik een bijdrage geleverd bij het ontstaan van nieuwe producten en diensten, het vercommercialiseren daarvan en het managen van processen en mensen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen. In die periode heb ik diverse posities (van werkvloer tot directie) mogen bekleden en heb daarbij ontzettend veel gezien en geleerd. Gedurende die periode heb ik ontdekt waar mijn echte passie ligt: kennisoverdracht op het gebied van innovatie en samenwerken en het coachen van commerciële en technische mensen die daarbij betrokken zijn.

Geplaatst in Lean Commerce, Lean Engineering Getagd met , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*