Over LEANIMA

De onderneming

De naam LEANIMA is zorgvuldig gekozen en opgebouwd uit termen en afkortingen die relevant zijn voor de dienstverlening van de onderneming. Zo begint de naam met de term LEAN. LEAN is een gedachtegoed, een filosofie waarbij het elimineren van verspilling uit het proces, centraal staat. IMA staat voor Information Management Academy. Onze focus ligt op het verwijderen van verspilling uit de gehele informatiestroom binnen organisaties en dat we die specifieke kennis delen middels training en consultancy. De cirkel om de naam symboliseert het continuproces van de LEAN filosofie op het gebied van innovatie en samenwerken.

KvK-Arena-Adam-20155183De ondernemer

Met ruim 22 jaar ervaring op het gebied van engineering, project
management, procesverbeteringen, commercie en algemeen management bij industriële bedrijven en ICT dienstverleners, heb ik een bijdrage geleverd aan het ontstaan van nieuwe producten en diensten, het vercommercialiseren daarvan en het managen van processen en mensen die betrokken zijn bij deze ontwikkelingen. In die periode heb ik diverse positie (van werkvloer tot directie) mogen bekleden en heb daarbij ontzettend veel gezien en geleerd. Gedurende die periode heb ik ontdekt waar mijn echte passie ligt: kennisoverdracht op het gebied van innovatie en samenwerken en het coachen van commerciële en technische mensen die daarbij betrokken zijn.

Missie

LEANIMA helpt industriële MKB-bedrijven met het doorvoeren van procesinnovaties op het gebied van commercie en engineering door middel van praktische LEAN trainingen en consultancy. Op een transparante, pragmatische en passievolle manier voegen wij waarde toe op het snijvlak van de mens, het proces en technologie. Hiermee worden doorlooptijden verkort en ontstaat meer ruimte voor innovatie, creativiteit en de interactie met klanten.

Kernwaarden

  • We hebben passie voor onze klanten
  • Commercie zit in ons hart, innovatie in ons DNA
  • We zijn open en handelen transparant
  • Met “gewoon” nemen we geen genoegen