Effectiviteit berekenen

Innovatie en samenwerken zijn de belangrijkste drijfveren voor succes de komende jaren. Bij innovatie wordt meestal direct gedacht aan nieuwe ideeën, producten of diensten. Heeft u wel eens nagedacht over procesinnovatie? Als u als doel stelt de doorlooptijden en de kwaliteit te verbeteren wordt ook deze vorm van innovatie enorm toegejuicht door uw klanten! Immers het verkorten van doorlooptijden betekent snellere leveringen en het verhogen van de kwaliteit betekent meestal een langere levensduur. Maar hoe doe je dat en hoe voer je dat uit? We helpen u daar graag bij!

lean verspilling

Neem eens afstand van de dagelijkse bezigheden en kijk kritisch naar het proces dat door de klant doorlopen moet worden om uiteindelijk zijn product of dienst geleverd te krijgen. Daar waar u struikelt liggen de grootste “schatten” begraven. Wist u dat vanuit de ogen van uw klant slechts 5% van de handelingen die u verricht echt waarde voor hem toevoegen? 20% van uw handelingen zijn noodzakelijk om die 5% te kunnen leveren en 75% in zijn ogen verspilling is?

Klantcontact verhogen

LEANIMA helpt u graag met het verhogen van het klantcontact. Om u een eerste indruk te geven waar de verbeterpunten liggen hebben we de waardecalculator ontwikkeld. Met deze waardecalculator krijgt u snel inzicht in het verbeterpotentieel. De vooraf ingestelde waarden zijn gebaseerd op landelijk gemiddelden. Bent u nieuwsgierig geworden?

Calculator