Innovatie

Innovatie is één van de belangrijkste pijlers voor succes. Maar wat is innovatie eigenlijk? Er wordt direct gedacht aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten maar dekt dat de lading?

Een citaat uit Wikipedia:

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).

Procesinnovatie kun je toepassen op ieder (primair of secundair) proces. Effectiviteit en efficiëntie zijn de indicatoren waarover dit gemeten wordt. Zijn we in staat het gewenste einddoel te bereiken en doen we dit met de hoogst mogelijke kwaliteit en zo kort mogelijke doorlooptijden?

De mens speelt hierin een cruciale rol. Goede processen die niet gevolgd worden zijn zinloos. We kennen de situatie vast wel waarbij er een proces gedefinieerd en vastgelegd is waarbij de mensen in praktijk verschillende werkwijze hanteren. De kunst is om overeenstemming te bereiken met de mensen welk proces het beste werkt voor de KLANT!

Zeker bij beroepen in de commercie en engineering is een juiste mix nodig van creativiteit en structuur. Creativiteit om het gewenste resultaat te bereiken en structuur om dit op een zo slim mogelijke manier te doen en te borgen.

Met het veranderende koopgedrag van klanten in het achterhoofd gaan processen en het mensenlijk handelen veranderen. Welke impact dit heeft op bijvoorbeeld het commerciële proces, kunt u hier lezen. Voor de impact op het menselijk handelen, klik hier. Bent u benieuwd waar bij u ruimte is om te innoveren? Klik hier.