LEANIMA Kaizen

kaizen

“Niets is zo goed dat het niet beter kan.”  Dat is geen loze kreet of missie statement dat aan de muur hangt en verder vergeten wordt. Het is een manier van doen en een basisprincipe bij het streven naar absolute kwaliteit.

Letterlijk betekent Kaizen: veranderen naar beter. Kaizen gaat verder dan een Management model om veranderingen door te voeren. Sterker nog het besef en de wil om continu te verbeteren moet op de werkvloer (Gemba) aanwezig zijn. Dit noemen we Gemba Kaizen: Verbeteren vanaf de werkvloer. Processen worden uit elkaar gehaald en opnieuw (beter!) in elkaar gestoken.

De doelstellingen van Kaizen zijn:

  • Elimineren van verspilling (Muda, wel kosten, geen toegevoegde waarde)
  • Verkorten doorlooptijden
  • Standaardisering
  • Cyclus van continu verbeteren

leanima kaizen

De LEANIMA Kaizen is een gestructureerde methode om problemen op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhogen van de productiviteit en effectiviteit van afdelingen en medewerkers, het verhogen van de klanttevredenheid of het verlagen van doorlooptijden.

De LEANIMA Kaizen kenmerkt zich door de praktische invulling. LEANIMA heeft in Kaizen verbetertrajecten een didactisch rol. De kennis over de toegepaste methodiek wordt direct overgedragen zodat een volgend Kaizen verbetertraject zelfstandig uitgevoerd kan worden. We maken standaard gebruik van de Kaizen verbetermothode bij het oplossen van problemen die zichtbaar worden na een procesanalyse. Deze methode kan ook separaat voor specifieke uitdagingen ingezet worden.

Zijn de resultaten onvoldoende en de oorzaak onbekend? Heeft u een vermoeden maar kunt u de vinger niet op de zere plek leggen? We helpen u graag met het inzichtelijk krijgen en het oplossen van het probleem.