LEANIMA A3 Management

Winston Churchill zei ooit: “Voor een presentatie van 2 uur heb ik 10 minuten voorbereiding nodig. Voor een presentatie van 10 minuten heb ik 2 uur nodig om me voor te bereiden!” Ik denk dat velen dit wel herkennen. De stelling van Pascal Dennis ( “Getting the Right Things done”), “Als je je plan niet op 1 pagina uiteen kunt zetten dan begrijp je het waarschijnlijk niet” slaat de spijker op z’n kop.

Gaat u eens na: hoeveel presentaties en speeches heeft u meegemaakt dat u na 5 minuten het gevoel kreeg dat u uw tijd zat te verdoen? Dit gebeurt helaas erg veel en dat is zonde! Blijkbaar is het onderwerp wel interessant genoeg om te komen.

Lean a3

Hoe leg je een organisatie of mensen uit wat de plannen zijn in een tijdsbestek van maximaal 20 minuten? Immers de spanningsboog van mensen is niet veel langer. Hierboven staat een voorbeeld van een A3 rapport dat gebruikt wordt om het plan kort en krachtig uit te leggen.

Het doel van een A3 rapport: Een A3 vertelt in één oogopslag het verhaal achter het project. Minimale inhoud, maximaal resultaat. Het resultaat van een A3 Rapport: Na het lezen van het rapport weet de lezer: waarom je iets doet, wat je doet en wat de status is.

Het vertalen van een A3 rapport in een presentatie

Het opstellen van een A3 presentatie vraagt een gedegen voorbereiding.

  1. Als eerste moet kort en krachtig (in 1 zin) beschreven worden wat de uitdaging of probleem is.
  2. Vervolgens moeten de kernoorzaken benoemd worden die het gat veroorzaken tussen de huidige en gewenste situatie. Let wel we praten over kernoorzaken! Deze kernoorzaken moeten onderbouwd worden met feiten en moeten kwantificeerbaar zijn.
  3. Welke maatregelen lossen het probleem op? Dit kunnen alleen oplossingen zijn die gericht zijn op de kernoorzaken van het probleem.
  4. Wat zijn de resultaten? Hoe site de planning en de resultaten eruit; halen we de doelen of moeten we bijsturen?

In sommige gevallen willen mensen meer details weten, bereid je daarop voor. Ondersteunende slides met onderzoeksbevindingen of alternatieven moeten paraat staan. Deze vorm van presenteren is uitermate geschikt voor klantpresentaties en om plannen intern te presenteren.

LEANIMA A3 Management

De LEANIMA A3 Management dienst gaat verder dan het helpen opzetten van een A3 rapport of presentatie. Ook kunt u onze diensten gebruiken om bijvoorbeeld een A3 plan of presentatie te “reviewen.” Plannen moeten gepresenteerd worden. We helpen met praktische presentatietechnieken en tips. Indien gewenst zijn we aanwezig bij de presentatie. Of dit niet nu intern is of bij een klant of prospect, aan u de keuze.

Heeft u goed plan maar heeft u moeite om dit kort en krachtig samen te vatten? Twijfelt u of het rapport en de presentatie interessant genoeg zijn voor de toehoorders? Neem contact met ons, we helpen u graag verder!